Od Pivovaru Na Prachandu

V rámci rekonstrukce silnice jsou diskutovány varianty s pruhy pro cyklisty. Silnice od Penny ke křižovatce Na Prachandě je dostatečně široká pro nakreslení piktogramů pro nevyhrazený pruh pro cyklisty. Alternativní vytvoření cyklostezky vedle chodníku, resp. s jeho částečným využitím, se jeví méně výhodně. Cyklisté by museli dávat přednost všem autům vyjíždějícím na ulici U Pivovaru z obytné čtvrti od Ligrusu. Výhodnější je vést cyklisty po ulici tak, aby auta z postranních ulic dávala přednost cyklistům.

U Pivovaru – Rukavičkářská
U Pivovaru – Malé Paseky
U Pivovaru směrem k hrázi Papeže